Ako si vybrať dobrý finančný produkt

Square


Pri  výbere finančného produktu môžeme postupovať nasledujúcim spôsobom a to znamená:

Rozhodnúť sa aký druh finančného produktu je pre nás zaujímavý a dôležitý.
To znamená rozhodnúť sa či potrebujeme pôžičku, hypotéku, stavebné sporenie, leasing, sporiaci účet, penzijne pripoistenie a podobne.  Tu je dôležitá aj naša schopnosť orientovať sa vo svete finančného trhu.

peníze
 
Vybrať si správny poddruh už zvoleného finančného produktu.Teda taký , ktorý nám bude vyhovovať a budeme mať z neho úžitok.
Pri pôžičke sa musíme rozhodnúť či je pre nás výhodná online pôžička, banková pôžička, nebanková pôžička alebo pôžička na zmenku.
Pri  leasingu si zasa môžeme zvoliť operatívny alebo finančný leasing.
Pri hypotéke respektíve hypotekárnom úvere volíme medzi klasickým, stavebným, americkým   alebo refinancovaným hypotekárnym úverom. Súčasne sa musíme rozhodnúť aký úrok je pre nás vyhovujúci , to znamená či nám vyhovuje hypotéka s fixnou úrokovou sadzbou alebo s variabilnou úrokovou sadzbou. A nemenej dôležitý je aj spôsob akým budeme nami zvolenú hypotéku splácať, teda či využijeme progresívny, degresívny alebo anuitný typ splácania.
Pri stavebnom sporení sa rozhodujeme medzi online stavebným sporením, sporením so štátnou prémiou a sporením so stavebným úverom.
Pri sporiacich účtoch vyberáme medzi terminovanými a neterminovanými sporiacimi účtami.

úspory
 
Po zvolení si poddruhu finančného produktu si zistíme aké sú jeho výhody a nevýhody, respektíve aké sú jeho riziká.
 
Zistiť , ktoré finančné inštitúcie ponúkajú nami zvolený druh a poddruh finančného produktu a zvoliť si pre nás tú najvýhodnejší. To znamená či sa obrátime na banku, nebankovku, poisťovňu, sporiteľňu, leasingovu prípadne splátkovú spoločnosť alebo podielový fond.
 
A na záver prekonzultovať svoj výber s kvalitným a overeným finančným poradcom.