Kúpa založenej ready made spoločnosti

Square

Keď si predstavíme podnikateľské aktivity, vybavíme si pod tým poskytovanie služieb či produktov. Predaj tovaru či služieb zákazníkom. Samotní podnikatelia ale k svojim aktivitám potrebujú založiť vlastnú spoločnosť, v opačnom prípade nejakú kúpiť. Práve preto sa v tomto prostredí stretávame tiež s predajom obchodných spoločností.

A hneď zo začiatku môžeme povedať, že kúpiť existujú spoločnosť je z viacerých hľadísk jednoduchšie a v podstate aj oveľa rýchlejšie, než zakladať vlastnú. Pri spoločnosti, ktorá už bola v podnikaní aktívna a teda má históriu, je tu však riziko, že môže mať za sebou nejaké nevybavené pohľadávky či záväzky. Ale samozrejme nemusí. Ako sa v tom teda vyznať?

podnikanie, kancelária, zamestnanci

Stále známejším a populárnejším riešením sú už založené sro 41business.com na predaj. Inak známe aj ako ready made, teda eseročky doslova „pripravené“ na predaj a hotové k rýchlemu štartu podnikania. Najčastejšie sú to formy spoločností s.r.o., čiže tie s ručením obmedzeným.

  • Novozaložené eseročky bez podnikateľskej histórie vytvorené výhradne len za účelom ich predaja.

Ak sa s nimi spájajú nejaké aktivity, tak tú to vždy aktivity spojené s tým, aby takáto novovzniknutá spoločnosť mohla mať pripravená, mať reálne základy pre podnikanie. To znamená, že prešla zápisom do Obchodného registra, je zaregistrovaná na daň z príjmov a bolo pri nej splatené základné imanie, ktorého všeobecne minimálne výška je 5000 eur.

  • Takáto eseročka má preto spravidla už pridelené aj IČO a DIČ.

Podľa vyššie spomenutých faktorov teda vidíme, že ready made je pripravená pre tých, čo chcú začať ihneď podnikať a vyhnúť sa časovo náročným postupom, ktoré by ich sprevádzali pri zakladaní vlastnej firmy.

podnikatelia, úspech

A prečo sú ready made na predaj?

  • V tomto prípade nejde o to, že by to boli neúspešné projekty, čo majú nevybavené záväzky a majiteľ by sa ich potreboval zbaviť. Ako bolo spomenuté, sú to novozaložené ready made sro s vybavenými náležitosťami a zmluvnou garanciou, že spoločnosť nemá žiadne záväzky. Boli teda vytvorené za účelom ich predaja. Vlastne podobne ako nejaký produkt.