Čo spôsobí nová daň z poistenia?

Square


Ministerstvo financií SR nevidí dôvod na zvyšovanie cien poistenia, nakoľko vo väčšine prípad sa odvod nahrádza daňou v rovnakej výške.

Okrem toho, klienti si podľa rezortu financií môžu vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najvýhodnejšie podmienky a ktorá nepremietne daň zo zvýšenia cien do svojich produktov. Klienti poisťovní sa teda nemusia obávať zvyšovanie cien poistného, aspoň tak si to myslí ministerstvo.

kalkulačka

Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) tvrdí, že je to civilizované opatrenie. Daň z poistenia vraj využíva väčšina krajín Európskej únie a to hlavne pre to, že poisťovacie služby sú v EÚ na základe smernice oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH). To znamená, že je to jedna z foriem, ako zabezpečiť daňovú férovosť z hľadiska poskytovania služieb a tovarov.

Ministerstvo financií taktiež zastáva názor, že poisťovne majú niekoľko možností, ako svoje ceny naopak znižovať. A to optimalizáciou svojej činnosti, znížením nákladov, či znížením zisku.

Ministerstvo predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o dani z poistenia. Touto daňou sa nahradí súčasný 8% odvod z neživotného poistenia. Daň budú vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne.

Na väčšinu odvetví neživotného poistenia sa bude uplatňovať sadzba dane 8%. Nedôjde tak k žiadnej zmene oproti súčasnému stavu. Naopak, až k 50% zlacneniu vo forme nižšej sadzby dane dôjde napríklad pri poistení úrazu či choroby, kde sa navrhuje 4% sadzba dane. Maximálna daň z poistenia sa dotkne luxusu, a to vo forme 18% sadzby pri poistení lietadiel a lodí využívaných na rekreačné účely.

dovolená

Pre oblasť životného poistenia sa zavádza sadzba dane vo výške 2%. Vyššia sadzba 3% sa slovenských klientov poisťovní nedotkne, nakoľko sa vzťahuje na druhy poistenia, ktoré na Slovensku nie sú využívané, dodalo Ministerstvo financií SR.

Zákon by mal začať platiť už od októbra tohto roka. 

3.7
08