Čo spôsobí nová daň z poistenia?

Square


Ministerstvo financií SR nevidí dôvod na zvyšovanie cien poistenia, nakoľko vo väčšine prípad sa odvod nahrádza daňou v rovnakej výške.

Okrem toho, klienti si podľa rezortu financií môžu vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najvýhodnejšie podmienky a ktorá nepremietne daň zo zvýšenia cien do svojich produktov. Klienti poisťovní sa teda nemusia obávať zvyšovanie cien poistného, aspoň tak si to myslí ministerstvo.

kalkulačka

Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) tvrdí, že je to civilizované opatrenie. Daň z poistenia vraj využíva väčšina krajín Európskej únie a to hlavne pre to, že poisťovacie služby sú v EÚ na základe smernice oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH). To znamená, že je to jedna z foriem, ako zabezpečiť daňovú férovosť z hľadiska poskytovania služieb a tovarov.

Ministerstvo financií taktiež zastáva názor, že poisťovne majú niekoľko možností, ako svoje ceny naopak znižovať. A to optimalizáciou svojej činnosti, znížením nákladov, či znížením zisku.

Ministerstvo predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o dani z poistenia. Touto daňou sa nahradí súčasný 8% odvod z neživotného poistenia. Daň budú vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne.

Na väčšinu odvetví neživotného poistenia sa bude uplatňovať sadzba dane 8%. Nedôjde tak k žiadnej zmene oproti súčasnému stavu. Naopak, až k 50% zlacneniu vo forme nižšej sadzby dane dôjde napríklad pri poistení úrazu či choroby, kde sa navrhuje 4% sadzba dane. Maximálna daň z poistenia sa dotkne luxusu, a to vo forme 18% sadzby pri poistení lietadiel a lodí využívaných na rekreačné účely.

dovolená

Pre oblasť životného poistenia sa zavádza sadzba dane vo výške 2%. Vyššia sadzba 3% sa slovenských klientov poisťovní nedotkne, nakoľko sa vzťahuje na druhy poistenia, ktoré na Slovensku nie sú využívané, dodalo Ministerstvo financií SR.

Zákon by mal začať platiť už od októbra tohto roka.