Ich rôznorodé využitie

Square

Každý bytový i nebytový priestor v sebe nachádza miesta, kde pevná nepriehľadná priečka je menej vhodná ako sklenená stena. Priepustnosť svetla tú hrá nezastupiteľnú úlohu. Zabezpečí dobrú viditeľnosť v rôznych kútoch miestností. Pritom tvorí deliacu líniu, ktorá je zvukovou i optickou bariérou. Pre zvýšenie optického oddelenia je možné použiť veľké množstvo variantov úpravy povrchu moderných sklenených stien.

skleněné stěny

Pieskovanie

Jedna z často používaných úprav pre čiastočné zníženie priehľadnosti povrchu. Dá sa využiť aj na vytváranie vzorov, aj keď pre tento účel sa používajú častejšie iné technológie. Pieskovanie spôsobí zmenu povrchovej štruktúry a je možné dosiahnuť jemnejších i hrubších vzorov. Výborne oddelí tie časti priestoru, ktoré si majú zachovať určité súkromie.

Lepenie

Tak v tomto prípade sa stretneme so zaujímavými obrazovými tvarmi oveľa častejšie, než v predchádzajúcom prípade. Dajú sa aplikovať aj farebné fólie, ktoré môžu veľmi pekne ladiť s okolitým zariadením.

Maľovanie

Takáto úprava povrchu skla poskytuje obdobné možnosti ako lepenie fólií. Je to však už istý druh umeleckej činnosti, ktorý je ovplyvnený tvoriacim subjektom.

Sklenené steny a ich použitie

Vzhľadom k tomu, že dnes je možné dotvarovať tieto predely do oblúka, je ich použitie skutočne všestranné. Aj samotné spevnené sklo, ktoré je dostatočne bezpečné i pre použitie v rámci poschodí a vyvýšených plôch, rozširuje možnosti využitia.

stěny

Ø Bytové priestory – oddelenie častí miestností, napríklad sprchový kút od zbytku kúpeľne
Ø Rodinné domy – terasy od obývacej izby, priečky medzi etážami
Ø Obchodné centrá – jednotlivé výklady, kaviarne a podobne
Ø Športové centrá – hlavne oddychové zóny napríklad pri bazénoch
Ø Kancelárie a úrady – vyhnete sa zbytočnému rušeniu vašich zamestnancov pri jednaní s klientami