Nadmerná vlhkosť Vášho domu

Square

Nadmerná vlhkosť muriva sa prejavuje predovšetkým u starších domov s poškodenou či chýbajúcou hydroizoláciou. Výnimkou nie sú ani zle postavené novostavby, vďaka zlému projektu alebo vlastnej výstavbe. V extrémnych prípadoch vplyvom vysokej vlhkosti môže dôjsť v murive až k narušeniu stability stavebných konštrukcií. Vlhké steny neúmerne zvyšujú vzdušnú vlhkosť v miestnostiach.
 opadaná omítka
Dôsledok vlhkosti       Dôsledkom vzlínaniu vody dochádza k zasoleniu muriva. Tvoriaca sa soľ rozleptáva a ničí pôvodnú izoláciu a počas štyridsiatich a viac rokov izoláciu zničí. Soli upchávajú postupne póry v omietke a múr prestáva dýchať. V miestnosti sa vytvára nadmerné vlhko, a ak prekročí hranicu 55% je zdraviu škodlivé. Zvyšuje sa riziko šírenia plesní, čo môže viesť až k ochoreniu dýchacích ciest. Mnohé plesne sú aj rakovinotvorné.
 
Vplyv na vyššie náklady a zníženie hodnoty domu             Ak sa chceme zbaviť vlhkých múrov, musíme poznať predovšetkým jej príčinu. Ak hneď spočiatku neodstránime hlavnú príčinu vzlínania vlhkosti a muriva iba opakovane omietame, rastú len znovu a znovu neúčelne vynaložené finančné náklady. Súčasne tiež rastú výdavky na vykurovanie až o 20%. A navyše klesá aj celková hodnota nehnuteľnosti až o 15%.
 stará cihlová zeď
Metóda odstránenie vlhkosti            Spôsobov odstránenia vzlínania vody nesprávnou izoláciou je niekoľko. Jedna z veľmi účinných metód je sanačná metóda nízkotlakovou injektážou. Metóda vytvorí dodatočnú horizontálnu izolačnú vrstvu, ktorá trvalo zabráni prestupovaniu vlhkostí múrom. Táto izolačná vrstva je vytvorená silikónovou emulziou.

Sanácia vlhkého muriva sa touto metódou vykonáva relatívne rýchlo, efektívne a minimálne obmedzuje bývanie. Injektáž sa vykonáva najmenej v dvoch radoch, aby bola vzniknutá hydroizolačná vrstva dostatočne silná a tak sa vylúčili prípadné nepresýtené miesta. Táto sanačná metóda vyrieši problém vlhkého muriva bez narušenia statiky domu a je použiteľná u každého druhu muriva a tiež ju možno použiť pre pivnice. Metódu možno použiť ako z vonkajšej tak aj z vnútornej strany stien.
 
Nepodceňujte tento problém a riešte ho už v počiatku, aby ste predišli všetkým vyššie popísaným negatívnym vplyvom.