Manažérske školy

Square

Riadenie podniku nie je ľahká záležitosť. Väčšinou to vyžaduje množstvo času, stresu a námahy. Pri rozhodovaní kam sa ďalej poberať po skončení strednej školy si množstvo deciek predstavuje, že keď budú pokračovať na manažérsku školu poľahky sa stanú manažérom. A budú môcť rozkazovať druhým, riadiť ich a viesť. No táto predstava je dosť mylná a takto to v podnikoch nefunguje.

management

Manažérska vysoká? Je to dobrá voľba?
Úprimne poviem, že nechápem, prečo to takto funguje, že sa vôbec na vysokých školách otvárajú odbory, ktoré majú v názve niečo sa s manažovaním, vedením podniku a podobne. Podľa môjho názoru asi len preto, že sú populárne medzi študentmi a preto si ich vyberajú. Neviem si predstaviť situáciu, že po skončení takejto vysokej školy by ste sa hneď uchádzali o miesto výkonného riaditeľa alebo manažéra. Nemyslím si, že by bolo reálne, aby vás prijali.

Kladiem si potom otázku, o aké miesto sa má vlastne absolvent takéhoto odboru uchádzať? Keď vyštudoval napríklad manažérske rozhodovanie? V akom inom zamestnaní môže rozhodovať o manažérskych veciach, keď v podstate nebude manažér?

analýza

Aký to má potom zmysel vôbec študovať takýto odbor alebo program? Čo z toho, že ovládate aj iné veci, keď názov znie tak, že by ste mali byť manažérom? Toho sa môžu akurát tak personalisti zľaknúť.
Preto si dovolím povedať, že je to asi zbytočné študovať takýto odbor. Veď aj bežný zamestnanec sa vie vypracovať na manažérsku pozíciu a to aj bez takejto školy. A myslím, že to isté musí absolvovať aj absolvent takejto školy. Nezabúdajte. Nemusíte to brať úplne doslovne a vysloveným zákazom, že nemôžte ísť študovať na takúto školu, ale určite by ste na to nemali zabúdať. O svojej budúcnosti totiž rozhodujete len vy a nikto iný. Vy totiž budete študovať a nie vaši rodičia, starí rodičia alebo iní príbuzní, ktorí by vám radi vybrali odbor.