Podnikanie popri zamestnaní. Dá sa to?

Square

Samotná podstata podnikania, respektíve zárobku na základe nami vytvorenej činnosti je sympatická zrejme väčšine z nás. No už málokto nájde čas, odhodlanie, trpezlivosť, či prvotný kapitál k investícii a snahu vybaviť takmer nekončiacu byrokraciu. No pre niektorých tieto veci nakoniec nezostali finálnou a nezdolateľnou prekážkou, ale iba dočasným problémom, ktorý sa im podarilo prekonať, nakoľko svojmu plánu verili a mali skutočne pevné odhodlanie. Z nich sú dnes súkromní podnikatelia.

čas

Nemálo z nich dokonca začalo popri bežnom zamestnaní. Dá sa to?
Trvalý a pravidelný príjem formou bežnej práce je určitou finančnou istotou, ktorej sa viacerí nechcú vzdať, je to pochopiteľné. Ale k tomuto (v nemálo prípadoch neuspokojivému) príjmu majú viacerí ľudia túžbu privyrobiť si. Ak hľadáme vyššiu čiastku, najlákavejšie pôsobí práve možnosť rozbehnúť vlastný biznis, nevraviac o určitej ekonomickej slobode, ktorú budete mať v rukách predovšetkým vy sami a to na základe vášho vlastného plánu.

To sa však nezaobíde bez vlastností, akými sú najmä disciplína a pevná výdrž. Pokiaľ popri podnikateľskom pláne pracujete v zamestnaní, takisto sa to nezaobíde bez efektívneho rozdelenia času. K rozbehnutiu biznisu je prvotnou prekážkou aj potreba investície nemalého kapitálu. O ten budeme musieť pravdepodobne požiadať formou úveru a pomôcť si aj vlastnými úsporami.

  • O úver môžete požiadať buď ako súkromná osoba alebo požiadať o podnikateľský úver.

diář
Pred požiadaním o úver by ste ale každopádne mali mať zhotovený podnikateľský plán. Neberte to však ako príkaz, ale predovšetkým ako jasné sformovanie svojich vlastných predstáv do podoby, aby fungovali a prinášali zisk. S týmto plánom vám môžu pomôcť aj špecialisti pre začínajúcich podnikateľov, ktorých poskytuje napríklad Slovenská sporiteľňa, pričom tieto služby sú zdarma.