Spĺňate všetky oficiálne podmienky banky na poskytnutie pôžičky? Ak si myslíte, že áno, môžete byť veľmi nepríjemne prekvapení.

Square

Medzi oficiálne podmienky, ktoré musíte splniť, ak chcete od banky dostať finančný úver, patrí niekoľko vecí. Zameriam sa len na prípad, že ste klasickým zamestnancom a nie živnostníkom. Pre túto druhú kategóriu totiž platia iné podmienky.

euro

  1. Musíte byť zamestnaní na trvalý pracovný pomer.
  2. V dobe, kedy budete o finančnú pôžičku žiadať, musíte mať so svojim zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú.
  3. Zmluva trvalého pracovného pomeru na dobu neurčitú, nesmie byť kratšia ako tri mesiace od dátumu, kedy o pôžičku žiadate.
  4. Samozrejme, že musíte byť plnoletí.

 
Vyššie spomínané podmienky sú základom. Nič iné sa v podstate na stránkach bánk nedočítate. Samozrejme, že ak vlastníte nejaký majetok, či už hnuteľný, alebo nehnuteľný, pracujete dlhšiu dobu na jednej pracovnej pozícií a v súčasnosti nesplácate iné pôžičky, vaše šance na poskytnutie úveru sú väčšie.

mince
 
Pri návšteve banky sa ale môžete stretnúť s nepríjemným prekvapením. V mojom prípade, mi bolo oznámené, že mi pôžička nemôže byť poskytnutá. Dokonca to nešlo ani s tou najnižšou možnou sumou. Dôvodom, bolo hlavne to, že som na danom pracovnom mieste zamestnaný len pol roka a prekážal im aj môj vek. V tom čase som mal dvadsaťpäť a teta za priehradkou mi doslova povedala, „bohužiaľ pracujete len krátko a ste veľmi mladučkí.“ Podotýkam, že už pred tým som pracoval a žiadne iné pôžičky som nemal. Dokonca som nesplácal ani žiaden tovar na splátky. Takto som pochodil v troch rôznych finančných subjektoch . Takže ak sa vyberiete do banky s pocitom istoty, pretože spĺňate všetko, čo ste našli na webe, peniaze v skutočnosti vôbec nemusíte dostať. o a ak sa pýtate, aký vek je dostatočný na to, aby ste úver dostali, tak to vám povedať neviem. V banke som sa dozvedel iba to, že som mladý. Nikto mi už neprezradil, kedy si mám pôžičku prísť pýtať opäť.